איך מתחילים...?

הזמן נציג חברה לפרזנטציזה ראשונית בפני הדיירים בבניין.
קבל הצעה ראשונית מהחברה.
אישור הדיירים של ההצעה הראשונית.
מינוי עורך דין במימון חברתנו אשר ייצג את הדיירים לצורך גיבוש הסכם מפורט והכנת סקיצה ראשונית לבניין.
חתימת הדיירים על הסכם מפורט.
מינוי אדריכל, קונסטרוקטור ויועצים שונים לשם הכנת תוכניות.
אישור התוכניות ע"י נציגות הדיירים ובחירת נציגות הדיירים את החלופה האופטימלית מבין מספר חלופות שיוצעו ע"י האדריכל.
הגשת התכניות לועדה המקומית עד לאישורן וקבלת היתר בניה לביצוע הפרויקט.
ביצוע הפרויקט.

 

בן אליעזר הדמיה קידמית.jpg
פנטהוז+נוף+ים.jpg
herzel_12_front_5+(3).jpg
model+app+hertzel+bat+yam+all3-10_View+0_19l1.jpg
הדמיה ראשונית הרואה.jpg
02.jpg
haneviim_new_back.png
הדמיה png.png
הרואה+רמת+גן.JPG
haneviim_new_front (2).png
mivne.jpg
model+app+hertzel+bat+yam+all3-10_View+0_18l1.jpg
c3+mir+copy.jpg
SOKEN+LOBY+5.jpg
c2.jpg
׳�׳ ׳�׳ep.jpg
high+loby.jpg
vgdod.jpg